DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Dragocjeni metali

dragocjeni metali - platina, zlato, paladijum i srebro

predmeti od dragocjenih metala – nakit, ukrasi ili drugi predmeti izrađeni od legura koje sadrže dragocjeni metal u propisanoj finoći

legura za izradu predmeta od dragocjenih metala – čvrsti rastvor koji sadrži najmanje jedan dragocjeni metal i jedan ili više drugih metala

finoća – maseni udio dragocjenog metala u ukupnoj masi predmeta izražena u hiljaditim djelovima (x/1000)

stepen finoće – minimalni maseni udio dragocjenog metala u ukupnoj masi predmeta propisan Zakonom o kontroli predmeta o dragocjenih metala

označavanje predmeta od dragocjenih metala – stavljanje znaka proizvođača, odnosno znaka uvoznika i odgovarajućih oznaka finoće na predmete od dragocjenih metala

znak proizvođača predmeta od dragocjenih metala – znak kojim proizvođač označava predmet koji je proizveo

znak uvoznika predmeta od dragocjenih metala – znak kojim uvoznik označava predmet koji je uvezao, u skladu sa carinskom deklaracijom

ispitivanje predmeta od dragocjenih metala – postupak utvrđivanja sastava i finoće i pregled oznaka na predmetima od dragocjenih metala (oznaka finoće i znak proivođača, odnosno znak uvoznika)

državni žig – znak kojim se potvrđuje ispravnost ispitivanih predmeta od dragocjenih metala u pogledu vrste dragocjenog metala, finoće i oznaka propisanih Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala

žigosanje predmeta o dragocjenih metala – postupak stavljanja državnog žiga na predmete od dragocjenih metala

proizvođač predmeta od dragocjenih metala – privredno društvo ili preduzetnik sa sjedištem u Crnoj Gori registovan za obavljanje djelatnosti proizvodnje predmeta od dragocjenih metala, kome je u skladu sa Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala određen znak proizvođača

uvoznik predmeta od dragocjenih metala – privredno društvo ili preduzetnik sa sjedištem u Crnoj Gori registovan za obavljanje djelatnosti uvoza predmeta od dragocjenih metala, kome je u skladu sa Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala određen znak uvoznika

trgovac predmetima od dragocjenih metala – privredno društvo ili preduzetnik sa sjedištem u Crnoj Gori registovan za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i malo, koji predmete od dragocjenih metala stavlja u promet u skladu sa Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala