DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

UTC (MBM) – Montenegrin Realization of the Time

UTC (Universal Time Coordinated) has been used worldwide as a time scale, which is based on International Atomic Time – TAI (Temps Atomique International). TAI is a scale that is computed at the International BIPM (Bureau International des Poids et Mesures), by taking data from more than 400 clocks, sent from more than 60 laboratories around the world.

Laboratory for Time and Frequency is responsible for realization, preservation and maintenance of national standards of time (frequency), and its distribution.

UTC is the international standard for time that doesn't have a physical realization, but only local realizations of UTC(k) institutions, that are taking part in its formation. Consultative Committee for Time and Frequency – CCTF, has under BIPM, included CCTF-K001.UTC as a unique comparison in the field of time metrology.

BIPM is responsible for organization, functioning and publishing of CCTF-K001.UTC results.

The goal of CCTF-K001.UTC is to ensure:

  • Traceability to UTC time through local realization UTC(k) derived in national laboratories;
  • Wide distribution of UTC time by participating in the laboratories around the world.

Mistake of the UTC(k) scale is known and published by BIPM at the monthly newsletter Circular T and on the BIPMs website. Results of our measuring have been published in Circular T number 332 for the first time, and these were from August 2015.

 

Laboratorija za vrijeme i frekvenciju Zavoda za metrologiju zadužena je za ostvarivanje nacionalne vremenske skale i njenu distribuciju.

 

UTC je svjetski etalon vremena koji nema fizičku realizaciju, već postoje samo lokalne realizacije institucija UTC(k), koje učestvuju u njegovom formiranju. Komitet za vrijeme i frekvenciju CCTF (Consultative Committee for Time and Frequency), u okviru Međunarodnog biroa za mjere i tegove, BIPM, je uvrstio CCTF-K001.UTC kao jedinstveno poređenje u oblasti metrologije vremena. BIPM je odgovoran za organizaciju, funkcionisanje i objavljivanje CCTF-K001.UTC rezultata.

Cilj CCTF-K001.UTC-a je:

·         obezbjeđivanje sljedivosti do UTC vremena kroz lokalnu realizaciju UTC(k) izvedenu u nacionalnim laboratorijama;

·         obezbjeđivanje široke distribucije UTC vremena učešćem laboratorija širom svijeta.

 

Greška UTC(k) skale je poznata i objavljuje se od strane Međunarodnog biroa za tegove i mjere u mjesečnom biltenu Circular T i objavljuju se na njegovom veb sajtu (http://www.bipm.org/jsp/en/TimeFtp.jsp?TypePub=publication#nohref). Rezultati naših mjerenja su prvi put objavljeni u mjesečnom biltenu Circular T broj 332 u kojem su prikazani rezultati mjerenja iz avgusta 2015. godine.