DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Laboratorija za ispitivanje predmeta od dragocjenih metala

Laboratorija za ispitivanje predmeta od dragocjenih metala vrši ispitivanje i ocjenjivanje usklađenosti predmeta od dragocjenih metala shodno Zakonu o kontroli predmeta od dragocjenih metala (“Sl. list CG, broj 40/10”).

Ispitivanje predmeta od dragocjenih metala obuhvata:

  • vizuelni pregled;
  • određivanje stepena finoće.

Vizuelnim pregledom utvrđuje se:

  • stanje u kojem je predmet od dragocjenog metala podnesen na ispitivanje;
  • tačnost podataka navedenih u zahtjevu za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala;
  • da li postoje propisane oznake na predmetima od dragocjenih metala koji su podneseni na ispitivanje.

Stepen finoće predmeta od dragocjenih metala utvrđuje se:

  • probom na kamenu;
  • rentgenskom fluoroscentnom spektrometrijskom analizom (XRF).

U toku 2014.godine Laboratorija za ispitivanje predmeta od dragocjenih metala opremljena je XRF spektrometrom M1 MISTRAL - instrumentom za  nedestruktivno ispitivanje legura i predmeta od dragocjenih  metala kao i certifikovanim referentnim materijalima i referentnim materijalima sa optimalnom homogenosti pogodnom za kalibraciju XRF spektrometra.  

XRF spektrometar M1 MISTRAL Referentni materijali
XRF spektrometar M1 MISTRAL Referentni materijali

Nabavka ove opreme doprinosi unapređenju ocjenjivanja usklađenosti predmeta od dragocjenih  metala u prometu sa državnom legislativom kao i kompetentnosti  Laboratorije za ispitivanje predmeta od dragocjenih metala da pruži tehnički valjane rezultate.

Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala uspostavljene su pravne osnove za unapređenje aktivnosti u ovoj oblasti, u cilju zaštite potrošača. Stoga, predmet od dragocjenih metala može se staviti u promet ako je usaglašen sa zahtjevima regulative, odnosno ako je označen u skladu sa Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala i prati ga određena dokumentacija i ako je žigosan državnim žigom.