DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Laboratorija za pritisak

AKTIVNOSTI

U Laboratoriji za pritisak realizuju se poslovi koji se odnose na:
• ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnog etalona pritiska u Crnoj Gori;
• obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti pritiska u Crnoj Gori prenosom jedinice pritiska s državnog etalona na sekundarne i radne etalone pritiska;
• razvoj mjernih metoda za prenošenje jedinice pritiska;
• kalibraciju mjerila pritiska:
- elektromehaničkih manometara u opsegu od -0,95 bar do 1200 bar;
- elektromehaničkih manometara za mjerenje apsolutnog pritiska u opsegu od 100 mbar do 2 bar;
• učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
• utvrđivanje propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila za mjerila pritiska;
• ovjeravanje mjerila pritiska:
- manometri za mjerenje pritiska u pneumaticima;
- manometri za mjerenje krvnog pritiska;
- manometri za mjerenje pritiska koji se koriste u funkcije zaštite imovine, životne sredine, prirodnih resursa, zaštite na radu i zaštite od nezgoda.


DRŽAVNI ETALON

Državne etalone u oblasti mjerenja pritiska u Crnoj Gori predstavljaju:
• pneumatska vaga pritiska DH Budenberg 554A, klase tačnosti <0.005%, mjernog opsega od 0,2 bar do 25 bar koja kao radni medijum koristi gas;
• hidraulična vaga pritiska DH Budenberg 580 HXA, klase tačnosti <0.007%, mjernog opsega od 1 bar do 60 bar niski opseg i 60 bar do 1200 bar visoki opseg, koja kao radni medijum koristi hidraulično ulje;
• precizni indikator pritiska PACE 1000, klase tačnosti <0.005 %, mjernog opsega 750 mbar do 1150 mbar senzor apsolutnog – barometarskog pritiska.


KALIBRACIJA ETALONA I MJERILA

Akreditovano područje:
• elektromehaničkih manometara u oblasti nadpritiska u opsegu od -0,95 bar do 1200 bar;
• elektromehaničkih manometara u oblasti apsolutnog pritiska u opsegu od 100 mbar do 2 bar.


OPSEG AKREDITACIJE LABORATORIJE ZA PRITISAK
 

ATCG HAA 1

OVJERAVANJE MJERILA

U Laboratoriji za pritisak se sprovodi postupak pregleda mjerila pritiska da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja mjerila pritiska:
• manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima;
• manometara za mjerenje krvnog pritiska;
• manometara koji se koriste u oblasti zaštite imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu i zaštite od nezgoda.


ODOBRENJE TIPA MJERILA

U cilju provjere ispunjenosti propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila, Laboratorija za pritisak sprovodi postupak za izdavanje Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz oblasti mjerenja pritiska, u skladu sa Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG", br. 81/09):
• manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima;
• manometara za mjerenje krvnog pritiska;


ŠEMA SLJEDIVOSTI

Laboratorija za pritisak posjeduje etalone kojima se ostvaruje sljedivost u mjerenju pritiska. Referentni etaloni Laboratorije za pritisak su: Precizni indikator pritiska PACE1000, gasna vaga pritiska DHB 554A i uljna vaga pritiska DHB 580 HXA. Sa ovih etalona se sljedivost dalje prenosi na radni etalon – precizni etalon pritiska DHB PPS 42, pri čemu se referentni etaloni zajedno s radnim etalonom koriste za prenošenje sljedivosti na mjerila/etalone krajnjih korisnika čije se kalibracije obavljaju u Laboratoriji za pritisak.

5 pritisak

KONTAKT

Rukovodilac laboratorije:

Aleksandar Vulić
tel: +382 20 601 360
      +382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Zamjenik rukovodioca laboratoije:

Danilo Klikovac
tel: +382 20 601 360
     +382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Zavod za metrologiju
            Sektor za metrološku sljedivost i državne etalone
            Laboratorija za pritisak
            Kralja Nikole 2
            81000 Podgorica
            Crna Gora