DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Objavljen je prvi CMCs Zavoda za metrologiju iz oblasti termometrije

Mjerne i kalibracione mogućnosti prepoznate kroz CIPM MRA su najbolje mjerne sposobnosti koje jedan nacionalni metrološki institut može da manifestuje u svakodnevnom radu, pri pružanju usluga korisnicima u normalnim uslovima rada. Sve mjerne i kalibracione mogućnosti moraju biti podržane u opsegu i iskazanoj mjernoj nesigurnosti potpunom implementacijom sistema menadžmenta kvalitetom koji ispunjava zahtjeve Aranžmana o međusobnom priznavanju i koji je u slučaju regionalne metrološke organizacije EURAMET odobren od strane EURAMET-ovog Tehničkog komiteta za kvalitet (EURAMET TC-Quality).

Sa velikim zadovoljstvom imamo čast da Vas obavijestimo da je dana 10.novembra 2015. godine Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM) priznao mogućnosti mjerenja i kalibracija oblasti kontaktne termometrije, koje se realizuju u nacionalnoj kalibracionoj Laboratoriji za temperaturu Zavoda za metrologiju, metodom direktnog poređenja mjerila/etalona temperature: staklenih termometara punjenih tečnošću, indikatorskih termometara i platinskih otporničkih termometara (PRT) sa referentnim etalonom u opsegu od -80 ᵒC do +650 ᵒC.

Link za pregled objavljenih kalibracionih i mjernih mogućnosti u bazi KCDB BIPM: http://kcdb.bipm.org/appendixC/T/ME/T_ME.pdf

Objavljivanjem mjernih i kalibracionih mogućnosti (CMC) u BIPM KCDB Laboratorija za temperaturu Zavoda za metrologiju potvrđuje svoju kompetentnost na međunarodnom nivou u prikazanom obimu i sa navedenim mjernim nesigurnostima. Kalibracioni sertifikati izdati sa prepoznatljivim logom CIPM MRA potvrđuju kompetentnost laboratorija kroz iskazani CMC i kao takvi su priznati u cijelom svijetu.
Laboratorija za temperature je objavljivanjem mjernih i kalibracionih sposobnosti postigla najveći cilj u oblasti naučnog mjerenja i ostvarila veliki uspjeh kako za Zavod za metrologiju tako i za državu Crnu Goru.
Zavod za metrolologiju je uputio i aplikaciju za objavljivanje mjernih i kalibracionih mogućnosti (CMC) u oblasti metrologije zapremine u junu 2015. godine, koju razmatraju regionalne metrološke organizacije.