DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Objavljen je CMCs Laboratorije za velike zapremine Zavoda za metrologiju

Rezultati ključnih i dodatnih Interkomparacija idealni su dokaz za mjerne i kalibracione mogućnosti laboratorija, i to je put koji je izabrala Laboratorija za velike zapremine Zavoda za metrologiju. Laboratorija za velike zapremine je u junu 2015. uputila aplikaciju za objavljivanje mjernih i kalibracionih mogućnosti (CMC) u oblasti metrologije zapremine.

Informacije u KCDB prolaze kroz proces rigoroznog pregleda i podnijete aplikacije su pregledane od strane Zajedničkog odbora regionalnih metroloških organizacija i BIPM (JRCB).
Na osnovu projekta: EURAMET project No.1079 - Volumetric and gravimetric calibration of a 20 L proving tank, 27. novembra 2015. godine, Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM), priznao mogućnosti mjerenja i kalibracija u oblasti metrologije zapremine, za mjerne posude od metala u opsegu od 2 l do 500 l, gravimetrijskom metodom, koje se realizuju u nacionalnoj kalibracionoj Laboratoriji za velike zapremine Zavoda za metrologiju,.
U tabeli su prikazane mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC) u BIPM KCDB Laboratorije za velike zapremine Zavoda za metrologiju.
http://kcdb.bipm.org/appendixc/M/ME/M_ME.pdf

Objavljivanjem mjernih i kalibracionih mogućnosti (CMC) u BIPM KCDB Laboratorija za velike zapremine Zavoda za metrologiju potvrđuje svoju kompetentnost na međunarodnom nivou u prikazanom obimu i sa navedenim mjernim nesigurnostima. Kalibracioni sertifikati izdati sa prepoznatljivim logom CIPM MRA potvrđuju kompetentnost laboratorija kroz iskazani CMC i kao takvi su priznati u cijelom svijetu.