DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

UTC (MBM) - Crnogorska realizacija vremena

U svijetu se kao vremenska skala koristi Univerzalno koordinisano vreme, UTC (Universal Time Coordinated), koje se izvodi iz Međunarodnog atomskog vremena TAI, (Temps Atomique International). TAI je skala koja se izračunava u Međunarodnom birou za mjere i tegove, BIPM (Bureau International des Poids et Mesures), na osnovu podataka za više od 400 satova, koji šalju preko 60 laboratorija iz cijelog svijeta.

Laboratorija za vrijeme i frekvenciju Zavoda za metrologiju zadužena je za ostvarivanje nacionalne vremenske skale i njenu distribuciju.

UTC je svjetski etalon vremena koji nema fizičku realizaciju, već postoje samo lokalne realizacije institucija UTC(k), koje učestvuju u njegovom formiranju. Komitet za vrijeme i frekvenciju CCTF (Consultative Committee for Time and Frequency), u okviru Međunarodnog biroa za mjere i tegove, BIPM, je uvrstio CCTF-K001.UTC kao jedinstveno poređenje u oblasti metrologije vremena. BIPM je odgovoran za organizaciju, funkcionisanje i objavljivanje CCTF-K001.UTC rezultata.
Cilj CCTF-K001.UTC-a je:
• obezbjeđivanje sljedivosti do UTC vremena kroz lokalnu realizaciju UTC(k) izvedenu u nacionalnim laboratorijama;
• obezbjeđivanje široke distribucije UTC vremena učešćem laboratorija širom svijeta.

Greška UTC(k) skale je poznata i objavljuje se od strane Međunarodnog biroa za tegove i mjere u mjesečnom biltenu Circular T i objavljuju se na veb sajtu BIPM-a (LINK). Rezultati naših mjerenja su prvi put objavljeni u mjesečnom biltenu Circular T broj 332 u kojem su prikazani rezultati mjerenja iz avgusta 2015. godine.

 

Laboratorija za vrijeme i frekvenciju Zavoda za metrologiju zadužena je za ostvarivanje nacionalne vremenske skale i njenu distribuciju.

 

UTC je svjetski etalon vremena koji nema fizičku realizaciju, već postoje samo lokalne realizacije institucija UTC(k), koje učestvuju u njegovom formiranju. Komitet za vrijeme i frekvenciju CCTF (Consultative Committee for Time and Frequency), u okviru Međunarodnog biroa za mjere i tegove, BIPM, je uvrstio CCTF-K001.UTC kao jedinstveno poređenje u oblasti metrologije vremena. BIPM je odgovoran za organizaciju, funkcionisanje i objavljivanje CCTF-K001.UTC rezultata.

Cilj CCTF-K001.UTC-a je:

·         obezbjeđivanje sljedivosti do UTC vremena kroz lokalnu realizaciju UTC(k) izvedenu u nacionalnim laboratorijama;

·         obezbjeđivanje široke distribucije UTC vremena učešćem laboratorija širom svijeta.

 

Greška UTC(k) skale je poznata i objavljuje se od strane Međunarodnog biroa za tegove i mjere u mjesečnom biltenu Circular T i objavljuju se na njegovom veb sajtu (http://www.bipm.org/jsp/en/TimeFtp.jsp?TypePub=publication#nohref). Rezultati naših mjerenja su prvi put objavljeni u mjesečnom biltenu Circular T broj 332 u kojem su prikazani rezultati mjerenja iz avgusta 2015. godine.