DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Generalna skupština

VIII Generalna skupština organizacije EURAMET (Evropska asocijacija nacionalnih metroloških instituta) i simpozijum „Metrologija – ko brine?“

VIII Generalna skupština organizacije EURAMET (Evropska asocijacija nacionalnih metroloških instituta), održana je u Cavtatu, od 03. do 05. juna 2014. godine. U okviru Generalne skupšine, delegati punopravnih članica EURAMET-a, razmotrili su i usvojili izvještaje o radu predsjedavajućeg EURAMET-a i sekretara EURAMET-a, izvršili su izbor novog predsjedavajućeg, kao i novih članova Borda direktora. Razmotreni su i usvojeni finansijski izvještaji za 2013. godinu i predstavljen je budžet za narednu godinu.

Predsjedavajući Tehničkih komiteta EURAMET-a: za interdisciplinarnu metrologiju (TC-IM), kvalitet (TC-Q), akustiku, ultrazvuk i vibracije (TC-AUV), elektricitet i magnetizam (TC-EM), protok (TC-F), jonizujuće zračenje (TC-IR), dužinu (TC-L), masu i srodne veličine (TC-M), metrologiju u hemiji (TC-MC), fotometriju i radiometriju (TC-PR), termometriju (TC-T), kao i vrijeme i frekvenciju (TC-TF), prikazali su rezultate rada i istraživanja u periodu od prethodne Generalne skupštine, kao i buduće planove za istraživanje.

Predstavnici regionalnih i međunarodnih metroloških organizacija: NCSL International, COOMET i APMP, kao i CEN/CENELEC-a, EURACHEM-a i EUROLAB-a, koji učestvuju u radu Generalne skupštine EURAMET-a kao gosti po pozivu, prezentirali su svoje aktivnosti, ciljeve, planove i programe. Predstavnik Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM-a) je predstavio izvještaj o radu za 2013. godinu.

Razmotren je status Evropskog istraživačkog programa u oblasti metrologije (EMRP), kao i status Evropskog istraživačkog i inovativnog programa (EMPIR). Prezentirani su rezultati istraživanja u oblasti energije, kao i zaštite zdravlja ljudi. U okviru Generalne skupštine, 04. juna 2014. godine, održan je i simpozijum posvećen uticaju metrologije na razvoj društva, nauku, standardizaciju i inovacije, kao i metrološkim izazovima u oblasti nanotehnologije.

Učešće direktorice Zavoda za metrologiju prof. dr Vanje Asanović i pomoćnika direktorice, Gorana Vukoslavovića na VIII Generalnoj skupštini EURAMET-a i pratećem simpozijumu, omogućilo je praćenje aktuelnih istraživanja u oblasti metrologije, formulisanje predloga za sprovođenje seminara i interlaboratorijskih poređenja, kao i planiranje aktivnosti u cilju učestvovanja Zavoda za metrologiju u Evropskom istraživačkom i inovativnom programu (EMPIR-u).

EURAMET General Assembly Cavtat 2014