DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Tehnički komitet TC-M (Bosanski mjeriteljski institut)

Od 13. do 17. aprila 2015. godine održan je sastanak Tehničkog komiteta TC-M stručne grupe za masu i srodne veličine (Mass and Related Quantitites) u Sarajevu, čiji je organizator i domaćin bio Bosanski mjeriteljski institut. Učesnici su bili predstavnici laboratorija nacionalnih metroloških instituta Evrope.

masatck


Tokom dva dana održani su sastanci podkomiiteta za gustinu i viskoznost, pritisak, masu i silu,takođe su bili razmatrani i:

1. Project 1205 ,,Review of EURAMET cg 18", koji se odnosi na reviziju vodiča za kalibraciju vaga sa neautomatskim funkcionisanjem.

2. EMRP Project "NewKILO", završni sastanak vezan za istraživanja koja idu u pravcu promjene realizacije jedinice za masu.

3. EMRP Project ,,Force Metrology", kao i sastanak CCM Working Group Force Meeting, odnosno radne grupe za silu konsultativnog komiteta u BIPM-u.

Zavod za metrologiju su predstavljali Goran Vukoslavović, pomoćnik direktora i Mirjana Mihailović, rukovodilac Laboratorije za zapreminu.