DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Sedmi sastanak tehničkog komiteta za dužinu u organizaciji PTB Braunschweige Njemačka

Zavod za metrologiju je ove godine prvi put imao svog predstavnika na sedmom sastanku EURAMET-ovog Tehničkog komiteta za dužinu (TC-L), koji je održan u periodu od 20.- 23.10.2013. godine u Braunschweigu u Njemačkoj.

Opširnije: Sedmi sastanak tehničkog komiteta za dužinu u organizaciji PTB Braunschweige Njemačka

EURAMET TC-M, mart 2013 (Cavtat, Hrvatska)

Od 20. do 22. marta 2013. održan je sastanak EURAMET TC-M stručne grupe za masu i srodne veličine (Mass and Related Quantities) u Cavtatu, čiji je organizator i domaćin bio Hrvatski mjeriteljski institut. Sastanak je započeo predstavljanjem HMI-a i virtualnom posjetom nacionalnim kalibracionim laboratorijima za masu i gustinu, silu i pritisak. 

Opširnije: EURAMET TC-M, mart 2013 (Cavtat, Hrvatska)

EURAMET TC-T, april 2013. godine (Prag, Češka Republika)

Godišnji sastanak EURAMET-ovog Tehničkog komiteta za termometriju (TC-T) održan je u Pragu od 10. do 12. aprila 2013. godine. Crna Gora, koju u oblasti metrologije zastupa Zavod za metrologiju, je pridruženi član Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM) i potpisnik Ugovora o međusobnom priznavanju državnih etalona i uvjerenja o kalibraciji i mjerenju koje izdaju Nacionalni metrološki instituti u okviru Međunarodnog komiteta za tegove i mjere (CIPM MRA). 

Opširnije: EURAMET TC-T, april 2013. godine (Prag, Češka Republika)