DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

EURAMET TC-Q, mart 2013.godine (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Osmi sastanak EURAMET-ovog Tehničkog komiteta za kvalitet, održan je u Sarajevu od 13. do 15. marta 2013. godine. Crna Gora, koju u oblasti metrologije zastupa Zavod za metrologiju, je pridruženi član Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM) i potpisnik je Ugovora o medjusobnom priznavanju državnih etalona i uvjerenja o kalibraciji i mjerenju koje izdaju Nacionalni metrološki instituti u okviru Medjunarodnog komiteta za tegove i mjere (CIPM MRA). Zavod za metrologiju kao potpisnik CIPM MRA mora imati implementiran sistem menadžmenta kvalitetom, čija prezentacija i odbrana je uspješno obavljena na redovnom godišnjem sastanku tehničkog komiteta.

Opširnije: EURAMET TC-Q, mart 2013.godine (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)