DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

IAAO

IAAO (International Association of Assay Offices) je organizacija osnovana za razmjenu informacija i promovisanje tehničke saradnje između ovlašćenjih Assay offices od strane država zainteresovanih da obezbijede saradnju sa odgovarajućim organizacijama i zainteresovanih za unapređenje procesa u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala u svojim nacionalnim sistemima.

Kao glavni benefit učlanjenja je učestvovanje u međulaboratorijskim kružnim analizama. Učestvovanje u Round Robin kružnim analizama dokazuju se rezultatom kompetencije. Međulaboratorijska poređenja su važna za akreditaciju sistema kvaliteta laboratorija po ISO 17025, i veliki broj učesnika Round Robin ima statistički značajne rezultate kojima dokazuju kompetencije.

Zavod za metrologiju je 17.10.2012. godine potpisivanjem memoranduma o razumijevanju sa IAAO postao članica te organizacije.