DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

OIML

OIML (International Organization of Legal Metrology) je međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju osnovana 12. oktobra 1955. godine za razvoj saradnje u zakonskoj metrologiji. Danas ova međunarodna organizacija ima 115 članica, od kojih su 57 države članice i 58 dopisne članice. Organi Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju su: Međunarodna konferencija za zakonsku metrologiju, Međunarodni komitet za zakonsku metrologiju, Međunarodni biro za zakonsku metrologiju (BIML), tehnički komiteti i potkomiteti

Zavod za metrologiju predstavlja Crnu Goru u radu Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) od novembra 2007. godine kada je Crna Gora postala dopisni član u OIML-u