DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

XXX sjednica Odbora organizacije WELMEC

XXX sjednica Odbora organizacije WELMEC održana je u Sarajevu od 14. do 16. maja 2014. godine. Na sjednici su razmotreni i usvojeni izvještaji predsjedavajuće WELMEC-a i sekretarijata WELMEC-a, kao i finansijski izvještaj za 2013. godinu. Prihvaćen je predlog budžeta organizacije za 2014. godinu i odlučeno je da se članarine za 2015. godinu smanje za 5 %. Novi logo organizacije WELMEC nije usvojen, već će se i u narednom periodu upotrebljavati logo iz prethodnog perioda. Većina članova Odbora je smatrala da novo rješenje ne pruža adekvatan izraz evropske kooperacije u oblasti zakonske metrologije.

Na sjednici su saopštene i informacije o saradnji WELMEC-a sa organizacijama: EURAMET, EA, OIML i NoBoMet. Razmotreni su rezultati rada WELMEC-ovih radnih grupa i usvojena su dokumenata koji se odnose na različite vrste zakonskih mjerila. U metrološkoj zajednici veoma važno pitanje predstavlja promjena postojeće definicije kilograma i usvajanje nove, zbog čega se u tom cilju sprovode istraživanja u različitim evropskim nacionalnim metrološkim isntitutima. Najnoviji rezultati predmetnog istraživanja su saopšteni članovima Odbora organizacije WELMEC.

Na sjednici je predstavljen izvještaj o radu WELMEC-EURAMET- Focus group - Radne grupe za razvoj nacionalne metrološke infrastrukture u zemljama Jugoistočne Evrope, koja je veoma važna za Zavod za metrologiju, budući da su se u toku prethodnih šest godina upravo u okviru ove grupe organizovale mnogobrojne besplatne obuke iz oblasti naučne i zakonske metrologije, za predstavnike Zavoda.

Na sjednici su analizirana neriješena pitanja iz prethodnog perioda, kao i inicijative za rješavanje različitih zadataka iz oblasti zakonske metrologije u toku 2014. godine, na nivou organizacije WELMEC.

Predstavljene su i planirane izmjene evropske legislative koja se odnosi na mjerila (mjerne instrumente) i vage sa neautomatskim funkcionisanjem.

Učešće direktorice Zavoda za metrologiju prof. dr Vanje Asanović i pomoćnika direktorice, Gorana Vukoslavovića na XXX sjednici Odbora organizacije WELMEC bilo je veoma značajno sa stanovišta praćenja promjena evropske legislative u oblasti metrologije u cilju usklađivanje nacionalnog zakonodavstva i planiranja budućih aktivnosti u navedenoj oblasti i pripremi odgovarajućih priručnika u Crnoj Gori.

WELMEC SA