DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Učešće Zavoda na Sajmu praksi

Zavod za metrologiju će učestvovati na Career Ways sajmu poslova i praksi koji će 15. aprila 2016. biti održan u Capital Plaza centru.
Tim povodom, Zavod je zainteresovan da primi osam studenata na dvomjesečnu praksu.

CP2ivfLrjL

Svoju biografiju Zavodu mogu predati studenti sa:
• Tehničkih fakulteta (Elektrotehničkog, Mašinskog i Metalurško-tehnološkog);
• Prirodno – matematičkog fakulteta sa studijskog programa Fizika;
• Ekonomskog fakulteta;
• Pravnog fakulteta.

Sa tehničkih fakulteta biće primljena četiri studenta, sa studijskog programa Fizika dva studenta, a sa Ekonomskog i Pravnog po jedan student.

Stručna praksa u Zavodu trajaće dva mjeseca i biće realizovana od 1. maja do 1. jula ili od 1. septembra do 1. novembra 2016.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da 15. aprila posjete Sajam poslova i praksi i da na pultu Zavoda za metrologiju predaju svoju biografiju i dobiju sve relevantne informacije o praksi u našoj ustanovi.