DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Sastanak sa predstavnicima zdravstvenih ustanova

Zavod za metrologiju će 07. juna 2016. održati sastanak sa predstavnicima domova zdravlja i opštih i specijalnih bolnica u Crnoj Gori, kako bi ih upoznali sa zakonskim obavezama iz oblasti metrologije, postupcima, troškovima i kalibracionim mogućnostima Zavoda.

Pozivi su upućeni svim domovima zdravlja, bolnicama i Zavodu za hitnu medicinsku pomoć.

Prisustvo sastanku potvrdili su predstavnici četiri opšte i jedne specijalne bolnice, 10 domova zdravlja i predstavnik Kliničkog centra Crne Gore.

Oblast metrologije u Crnoj Gori uređena je Zakonom o metrologiji (,,Službeni list CG'' br. 79/08 i 40/11) i pratećim podzakonskim aktima. Članom 2 tačka 2, Uredbe o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila (,,Službeni list CG'' br. 81/09), ukoliko se koriste u funkciji zaštite zdravlja, između ostalog, manometri za mjerenje krvnog pritiska, mjerila visine, mjerila mase (vage, uključujući i vage za dojenčad), imaju obavezu ovjeravanja (pregleda i žigosanja), odnosno odobrenja tipa mjerila (osim mjerila visine). Na osnovu člana 2 tačka 2, Pravilnika o rokovima redovnog ovjeravanja zakonskih mjerila (,,Službeni list CG'' br. 86/09), rok redovnog ovjeravanja navedenih mjerila iznosi 2 godine.

Za sada, isključivo Zavod za metrologiju sprovodi postupak ovjeravanja, odnosno odobrenja tipa mjerila. Mjerila za koja je propisana obaveza odobrenja tipa (ukoliko prethodno nije odobren), prije ovjeravanja moraju proći postupak odobrenja tipa mjerila. Shodno članu 18, 19 i 20 Zakona o metrologiji, mjerila na prvo ovjeravanje podnosi domaći proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik inostranog proizvođača, mjerila na redovno ovjeravanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik mjerila, a na vanredno ovjeravanje lice koje je izvršilo popravku ili prepravku mjerila (pripremilo mjerilo za ovjeravanje). Obaveze lica koja upotrebljavaju zakonska mjerila propisana su članom 15 Zakona o metrologiji, a kaznene odredbe članom 37 istog Zakona.