DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Prihvaćen Izvještaj o implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom

Posjeta studenata Elektrotehničkog fakulteta, april 2018.

Obuka o primjeni Zakona u upravnom postupku