DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Odobreni tipovi mjerila

Mjerila dužine

 • D-04 Mjerilo debljine stabla
 • DZ-08 Automatsko mjerilo nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima
 • D-12 Taksimetri
 • MNE-D-00 Mjerna letva

Mjerila mase

 • M-00 EPU i EMP
 • M-01 Vage klase tačnosti (I)
 • M-02 Vage klase tačnosti (II)
 • M-03 Vage klase tačnosti (III)
 • M-04 Vage klase tačnosti (IIII) 
 • M-05 Automatske vage

Mjerila zapremine

 • Z-05 Sprava za mjerenje tečnih goriva
 • Z-14 Vodomjeri
 • Z-15 Mjerni sistemi
 • Z-16 Mjerila zapremine
 • Z-18 Gasomjer sa mehovima
 • Z-19 Korektor zapremine

Mjerila pritiska

 • P-01 Manometar za mjerenje pritiska u penumaticima
 • P-03 Manometar za mjerenje krvnog pritiska

Mjerila električnih veličina

 • EL-03 Mjerila za ispitivanje mjera zaštite u elektrotehnici
 • F-06 Elektronska brojila električne energije
 • T-01 Strujni mjerni transformator
 • T-02 Strujni mjerni transformator
 • T-04 Naponski induktivni mjerni transformator
 • T-06 Kapacitivni naponski mjerni transformator 
 • T-07 Kombinovani mjerni transformator 

Mjerila vremena

 • B-01 Mjerilo brzine vozila u saobraćaju
 • EL-11 Časovnik za tarifiranje u saobraćaju
 • H-01 Digitalni uklopni časovnik

Mjerila za fizičke i hemijske veličine

 • GM-01 Etilometar