DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Oglasi za zapošljavanje

Interni oglas - unutar državnog organa:
28.05.2016. Samostalni/a savjetnik/ica II metrolog/škinja za oblast mjerila u prometu roba i usluga, Sektor za ovjeravanje mjerila 

Javni oglas:
02.03.2018. 
- Samostalni/a savjetnik/ica III metrolog/škinja za oblast metrologije vremena i frekvencije u Sektoru za metrološku sljedivost i državne etalone
- Samostalni/a savjetnik/ica III metrolog/škinja za oblast mjerila u prometu roba i usluga u Sektoru za ovjeravanje mjerila
- Samostalni/a savjetnik/ica III metrolog/škinja za oblast mjerila zaštite imovine, životne sredine, zažtite na radu i zaštite od nezgoda u Sektoru za ovjeravanje mjerila
- Samostalni/a savjetnik/ica III metrolog/škinja za oblast mjerila u nadzoru saobraćaja u Sektoru za ovjeravanje mjerila
- Samostalni/a savjetnik/ica III u Odjeljenju za dragocjene metale