DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Nadležnost

U eri globalizacije trgovine, nacionalna infrastruktura kvaliteta je podsticaj za ekonomski i socijalni razvoj država.Veoma važan segment nacionalne infrastrukture kvaliteta, predstavlja Zavod za metrologiju, koji je osnovala Vlada Crne Gore 14. septembra 2006. godine.

Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 87/18 od 31.12.2018. godine) definisano je da Zavod za metrologiju vrši poslove koji se odnose na: obezbjeđenje primjene sistema zakonskih mjernih jedinica; ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje etalona Crne Gore; obezbjeđenje metrološke sljedivosti za laboratorije za etaloniranje, kao i za ispitne i kontrolne laboratorije; organizovanje djelatnosti etaloniranja (kalibracije); ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa metrološkim zahtjevima; davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija za ovjeravanje mjerila; predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama i uspostavljanje saradnje u oblasti metrologije; kontrolu predmeta od dragocjenih metala, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.