DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Zoran Ćetković

Zoran Cetkovic mala Rođen  02. jula 1966. godine u Livnu, Bosna i Hercegovina. Nakon završene osnovne škole, upisuje i 1985. godine, završava srednju tehničku školu u Livnu, BiH,  za zanimanje elektrotehničar-energetičar, IV stepen složeno zanimanje.

Godine 1986. započinje studije na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Hrvatska, i uspješno ih završava 1991. godine u zvanju diplomirani inženjer elektrotehnike – energetike, VII stepen.

Nakon studija odlazi  u Berlin, Njemačka, gdje je boravio u periodu od 1992. do 1998. godine, obavljajući razne vrste poslova u struci i van struke. Godine 1998. dolazi na svoju đedovinu u Crnu Goru, gradi novi dom, počevši iznova da stvara uslove za egzistenciju i budući život.

U periodu od novembra 2003. godine do juna  2006. godine,  bio je zaposlen u Zavodu za mjere i dragocjene metale u Beogradu, kao rukovodilac Metrološko-razvojnog sektora.

Od jula 2006. godine zaposlen je u oblasti metrologije Crne Gore, odnosno Zavodu za metrologiju  u Podgorici. Trenutno obavlja dužnost Pomoćnika direktora, rukovodioca  Sektora za ovjeravanje mjerila.

Juna 2012. godine, na Univerzitetu Crne Gore, Mašinskom fakultetu u Podgorici, stekao je zvanje magistra tehničkih nauka, smjer kvalitet.

Posjeduje decenijsko iskustvo u oblasti metrologije, govori engleski, njemački i italijanski jezik. Učestvovao je i pohađao mnogobrojne domaće i međunarodne obuke, seminare i komitete iz oblasti metrologije i kvaliteta, i objavljivao radove iz te oblasti u domaćem i međunarodnom časopisu  za kvalitet.

Oženjen je i otac jednog djeteta.Strastveni je ljubitelj starih predmeta, motocikala, kao i izrade unikatnih rukotvorina.