DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Goran Vukoslavović

GoranRođen  30.08.1961. godine u Nikšiću. Osnovno i srednje obrazovanje stečeno u Podgorici,u Osnovnoj školi ,,Milorad Musa Burzan‚‚ i Gimnaziji ,,Slobodan Škerović‚‚ sa diplomom ,,pomoćni istraživač u fizici‚‚ 1980. godine.

Godine 1981. započinje studije na Univerzitetu Crne Gore-Elektrotehnički fakultet, smjer elektronika, i studije završava 1986. godine sa zvanjem diplomirani inženjer elektrotehnike – elektronika, VII stepen.

Cijeli dosadašnji radni vijek proveo u oblasti metrologije. Od 15.januara 1987. godine zaposlen u Saveznom zavodu za mjere i dragocjene metale – Kontroli mjera i dragocjenih metala Podgorica gdje obavlja stručne poslove iz oblasti metrologije u zvanju metrologa-savjetnika.

Od jula 2006. godine zaposlen je u  Zavodu za metrologiju  u Podgorici. Trenutno obavlja dužnost pomoćnika direktora, rukovodioca Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone.

Posjeduje preko 28 godina radnog iskustva u oblasti metrologije, govori engleski i francuski jezik.Učestvovao je i pohađao mnogobrojne domaće i međunarodne obuke, seminare i komitete iz oblasti metrologije i kvaliteta.  

Oženjen je i otac dva djeteta.