DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Kalibracija mjerila/etalona - Realizovani zahtjevi

U mjerenju uvijek postoji određena greška, jer nijedan mjerni instrument ne daje rezultate sa potpunom tačnošću. Nova mjerila koja se stavljaju u upotrebu takođe imaju svoju grešku mjerenja. Tokom upotrebe na mjerilima često nastaju promjene koje utiču na njihove glavne karakteristike usled npr. uticaja okoline ili pogrešnog rukovanja mjernim instrumentima.

Bitno je odrediti koliko odstupanje pokazuju mjerila/etaloni, pa se u Zavodu za metrologiju obavlja kalibracija mjerila, kojom se utvrđuju metrološke karakteristike mjerila i definišu promjene nastale na mjernom instrumentu. Kalibracija je zapravo ispitivanje kojim se potvrđuje da li oprema za mjerenje tačno i precizno mjeri.

Kalibracijom se karakteristike mjerila ne poboljšavaju, već se samo utvrđuje promjena mjerne opreme u odnosu na prihvaćenu referentnu vrijednost koju bi mjerilo trebalo da ima.

meta

Kako bi se znalo koliko uređaj odstupa, potrebno ga je redovno kalibrisati. Na taj način ostvaruje se i sljedivost rezultata mjerenja, odnosno upoređivanje tačnosti veličina koje pokazuje neko mjerilo sa odgovarajućim državnim i/ili međunarodnim etalonom.  

Kalibracijom mjerne opreme u kalibracionim laboratorijama Zavoda za metrologiju, korisnicima usluga se omogućava i ispunjavanje uslova u implementaciji sistema kvaliteta.

Zavod za metrologiju kalibraciju obavlja na osnovu Zahtjeva za kalibraciju mjerila. 

 Zahtjevi se podnose svakog radnog dana od osam do 14 sati.

 U tabeli  su podaci o broju i vrsti kalibrisanih mjerila/etalona.

 

Tabela sa podacima o Realizovanim zahtjevima
za period od 01.01.2018. - 31.12.2018.

pdf