DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Odobrenje tipa mjerila - Realizovani zahtjevi

Pojedina mjerila moraju imati odobrenje tipa mjerila, u skladu sa Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje odnosno odobrenje tipa mjerila.

Zavod za Metrologiju izdaje uvjerenja o odobrenju tipa mjerila, nakon što je izvršeno ispitivanje kojim se potvrđuje da je tip mjerila usklađen sa propisanim metrološkim zahtjevima i da je podesno za upotrebu.

Kada se mjerilo ovjerava prvi put mora da ima validno odobrenje tipa koje pokazuje metrološke karakteristike, konstrukciju i principe funkcionisanja, natpise i žigove, kao i metod verifikacije. Period na koji se tip mjerila odobrava obično iznosi 10 godina, ali može biti i dugotrajan.

Odobrenje tipa se uglavnom izdaje za vage, taksimetre, vodomjere, uređaje za mjerenje tečnih goriva, etilometre, mjerila brzine vozila u saobraćaju (radari)...

Zahtjevi se podnose svakog radnog dana od osam do 14 sati.

Tabela sadrži podatke o odobrenim tipovima mjerila.

Tabela sa podacima o Realizovanim zahtjevima
za period od 01.01.2018. - 31.12.2018.

 

pdf