DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Ovjeravanje mjerila - Realizovani zahtjevi

U svakodnevnoj upotrebi su mjerila različitih vrsta. To su svi uređaji namijenjeni za mjerenje, kao što su npr. vage na pijacama i u trgovinama, električna brojila, vodomjeri, taksimetri, manometri za mjerenje krvnog pritiska, uređaji za mjerenje tečnih goriva, časovnici u telefonskim centralama i sl.

Važno je znati da sva ta mjerila moraju biti usklađena sa propisanim metrološkim zahtjevima i zakonskim procedurama. Te procedure se odnose na tzv. ovjeravanje, koje obuhvata pregled i žigosanje  mjerila.

Dakle, sva nova mjerila, kao i mjerila koja ranije nijesu ovjeravana, prije stavljanja u promet moraju biti ovjerena, odnosno žigosana.

Žig, koji mora biti postavljen na vidnom mjestu mjerila, je najčešće u obliku naljepnice elipsastog oblika, sa petocifrenim serijskim brojem. Dvije zadnje cifre označavaju godinu u kojoj je mjerilo ovjereno. Takođe, mogu se koristiti i žig naljepnice koje imaju mjesečnu podjelu na rubu.

Ovjeravanja se sprovode periodično. Neka mjerila, kao npr. taksimetri, se ovjeravaju jednom godišnje. Za brojila električne energije, koja se koriste u domaćinstvima, rok za ovjeravanje je 12 godina. Vodomjeri se ovjeravaju na svakih pet godina, a vage, zavisno od vrste, na godinu ili dvije.

Ukoliko se pregledom utvrdi da mjerilo ne ispunjava propisane metrološke zahtjeve, odbija se žigosanje.

Sva ovjeravanja mjerila obavlja Zavod za metrologiju na osnovu Zahtjeva za ovjeravanje mjerila.

Zahtjevi se podnose svakog radnog dana od osam do 14 sati.

U tabeli su podaci o broju i vrsti pregledanih, ovjerenih i odbijenih mjerila.

 

Tabela sa podacima o Realizovanim zahtjevima
za period od 01.01.2018. - 31.12.2018.

pdf