DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Bilateralna saradnja sa Republikom Slovenijom u oblasti ovjeravanja taksimetara

U okviru bilateralne saradnje Republike Slovenije i Crne Gore, za zaposlene iz Zavoda za metrologiju organizovana je obuka u periodu od 07.10. do 10.10.2014. godine u oblasti ovjeravanja taksimetara. Predavač Aleksandar Premuš (MIRS-Slovenija) je demonstrirao postupke ispitivanja taksimetra, ugrađenog za tu priliku u službeno vozilo Zavoda za metrologiju, na stazi za ispitivanje taksimetara kod KAP-a u Podgorici. Postupak je sproveden uz upotrebu laserskog brojača impulsa sa pogona vozila u koje je taksimetar ugrađen. Sproveden je postupak kalibracije staze za ispitivanje taksimetara. Obuka je sprovedena za pet službenika Zavoda za metrologiju.