DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Obuka iz oblasti metrologije temperature

U okviru programa IPA 2011: Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori, Laboratoriji za temperaturu, Zavoda za metrologiju u junu 2014. godine isporučena je nova oprema za kalibracije kontaktnih termometara u temperaturnom opsegu od 650°C do 1500°C, kalibracije zračnih senzora i senzora za vlagu, kao i oprema za izvođenje kalibracija na terenu.

U periodu od 26.10. do 30.10.2014. godine u sklopu istog programa realizovana je obuka osoblja Laboratorije za temperaturu, za rad na toj opremi u Zavodu za metrologiju. Obuku je sproveo prof.dr Jovan Bojkovski iz Slovenije.  

Opširnije: Obuka iz oblasti metrologije temperature

Trening u polju kontrole predmeta od dragocjenih metala

U okviru projekta IPA 2011: Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori, Zavod za Metrologiju je dobio opremu XRF spektrometar M1 mistral. Povodom dobijanja nove opreme, organizovan je dodatni trening o praktičnoj primjeni uređaja u polju kontrole predmeta od dragocjenih metala. Trening je održan u fabrici Bruker, u Berlinu.

Opširnije: Trening u polju kontrole predmeta od dragocjenih metala

Priprema laboratorije za električne veličine za akreditaciju

U okviru programa IPA 2011: Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori za zaposlene u Laboratoriji za električne veličine održana je obuka u trajanju od 15 dana. Obuci su prisustvovali zaposleni iz Zavoda za metrologiju Milan Perović i Rabina Šabotić.

Obuku je održao ekspert iz oblasti elektriciteta i magnetizma, Luk Erar, iz Nacionalnog metrološkog instituta Francuske (LNE). Cilj obuke je bio priprema Laboratorije za električne veličine za akreditaciju u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2011.

Opširnije: Priprema laboratorije za električne veličine za akreditaciju