DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Priprema laboratorije za električne veličine za akreditaciju

U okviru programa IPA 2011: Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori za zaposlene u Laboratoriji za električne veličine održana je obuka u trajanju od 15 dana. Obuci su prisustvovali zaposleni iz Zavoda za metrologiju Milan Perović i Rabina Šabotić.

Obuku je održao ekspert iz oblasti elektriciteta i magnetizma, Luk Erar, iz Nacionalnog metrološkog instituta Francuske (LNE). Cilj obuke je bio priprema Laboratorije za električne veličine za akreditaciju u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2011.

Analizirane su sve tačke standarda i definisane procedure, uputstva i zapisi koji moraju proisteći iz njih. Laboratorija za električne veličine je učestvovala u EURAMET - ovom projektu: Comparison of a 100 ohms resistance standard (Projekat 1319). Ovaj projekat predstavlja bilateralno poređenje između Zavoda za metrologiju Crne Gore i Nacionalnog metrološkog instituta Francuske, pri čemu je predmet poređenja etalon otpornosti, proizvođača Guildline, nominalne vrijednosti 100 Ω. Finalni izvještaj je objavljen i rezultati su ocijenjeni kao dobri.