DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Obuka iz oblasti metrologije temperature

U okviru programa IPA 2011: Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori, Laboratoriji za temperaturu, Zavoda za metrologiju u junu 2014. godine isporučena je nova oprema za kalibracije kontaktnih termometara u temperaturnom opsegu od 650°C do 1500°C, kalibracije zračnih senzora i senzora za vlagu, kao i oprema za izvođenje kalibracija na terenu.

U periodu od 26.10. do 30.10.2014. godine u sklopu istog programa realizovana je obuka osoblja Laboratorije za temperaturu, za rad na toj opremi u Zavodu za metrologiju. Obuku je sproveo prof.dr Jovan Bojkovski iz Slovenije.  

Osposobljavanjem zaposlenih za rad na novoj opremi u Laboratoriji za temperaturu proširiće se opseg kalibracija kontaktnih termometara od +650°C do +1500°C i po prvi put omogućiti kalibracija senzora za vlagu i zračnih senzora. Opremom za teren će se po prvi put omogućiti realizacija kalibracija na terenu, za kojima u zadnje vrijeme postoji sve više interesovanja i zahtjeva od strane korisnika usluga.

Sa budućim investicijama, Laboratorija za temperaturu će sa svojom opremom odgovoriti gotovo svim zahtjevima u pogledu kalibracije mjerila temperature u Crnoj Gori.