DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Priprema Laboratorije za vrijeme i frekvenciju za akreditaciju

U okviru programa IPA 2011: Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori, za zaposlene u Laboratoriji za Vrijeme i Frekvenciju održan je petnaestodnevni trening, kojem su prisustvovali zaposleni Zavoda za Metrologiju Milan Perović i Rabina Šabotić.

Trening je održao ekspert u polju vremena i frekvencije, Borut Pinter, iz Slovenskog Instituta za Kvalitet i Metrologiju (SIQ). Cilj treninga je bio da se pripremi akreditacija laboratorija za vrijeme i frekvenciju u skladu sa EN ISO / IEC 17025: 2011 standardom.

Opširnije: Priprema Laboratorije za vrijeme i frekvenciju za akreditaciju

Trening u polju redefinisanja SI sistema

U okviru projekta „Razvoj Infrastrukture kvaliteta i Metrologije u Crnoj Gori“, IPA 2011, francuski ekspert Luk Erare je održao prezentaciju o rezultatima istraživanja u polju redefinisanja jedinica SI istema za zaposlene Zavoda za Metrologiju.

Kompleksno istraživanje u polju metrologije u svijetu će u dolazećem periodu obezbjediti novu definiciju kilograma, ampera, kelvina i mola.