DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Small Media and Low-cost Video Production

EURAMET uz podršku PTB-ija organizovali su trodjevnu obuku u Turskoj -Tuzli od 18.05. do 20.05.2015. godine, čiji je domaćin bio TUBITAK UME. Učesnici su bili iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Turske. Trener je bio dr Julien K. Biere, koji je već bio glavni govornik na Braunšvajg seminaru i višegodišnji konsultant PTB. Konsultant je pripremio obimnu mapu puta koja pokriva sve aspekte malog medijskog samo-produkcije, u rasponu od štampanih medija (press release, biltena, letaka i brošure ), web stranice, Power Point prezentacije. Praktične vježbe su obavljene u pisanoj formi i fotografije.

ivonatamara