DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Kalibracija mjerila i etalona

Kalibracija je skup postupaka kojima se, u određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje neko mjerilo ili mjerni sistem ili vrijednosti koje prikazuje neka materijalizovana mjera ili referentni materijal i odgovarajućih vrijednosti izraženih etalonima.

Kalibraciju mjerila i etalona Zavod za metrologiju obavlja na osnovu Zahtjeva za kalibraciju mjerila

Zavod za metrologiju obavlja kalibraciju mjerila i etalona u svojim laboratorijama uz proračun mjerne nesigurnosti u skladu sa usvojenim procedurama o kalibraciji.

Za ovjeravanje zakonskih mjerila mogu se koristiti samo etaloni koji imaju važeće Uvjerenje o kalibraciji. Rokovi kalibracije etalona koji se koriste za ovjeravanje zakonskih mjerila propisani su Pravilnikom  o rokovima za kalibraciju etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonskih mjerila(,,Sl. list CG’’ br. 33/2011).