DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Kontrola predmeta od dragocjenih metala

U 13 vijeku u mnogim zemljama Evrope, kao što su Engleska, Francuska, Njemačka, Austrija i druge se javila potreba za zakonskim regulisanjem kontrole predmeta od dragocjenih metala. U ovom regionu postoji kontrola predmeta od dragocjenih metala gotovo 100 god. unazad. Danas se kontrola predmeta od dragocjenih metala vrši u skladu sa Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala koji je objavljen 2010 god.   

Zakon o kontroli predmeta od dragocjenih metala uređuje  obavezno označavanje, ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala, i to od platine, zlata, paladijuma i srebra. Zakon takođe uređuje:

  • prava i obaveze proizvođača predmeta od dragocjenih metala,
  • prava i obaveze uvoznika predmeta od dragocjenih metala,
  • primjenu crnogorskih žigova i sertifikata,
  • primjenu metoda ispitivanja zasnovanih na međunarodnim standardima,
  • uslove koje moraju ispunjavati predmeti od dragocjenih metala koji se proizvode, uvoze i stavljaju u promet u Crnoj Gori,
  • inspekcijski nadzor.

Za implementaciju novog Zakona i podzakonskih propisa zadužen je organ uprave Zavod za metrologiju, odnosno odjeljenje za dragocjene metale u okviru kojeg radi laboratorija za dragocjene metale. Organ vrši stručne i sa njima povezane upravne poslove, primjenom naučnih metoda i saznanja, u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala („Službeni list CG“, br. 40/10). Stoga definisanjem administrativnih i tehničkih procedura obezbijeđuje se kvalitet i povjerenje u kontrolu predmeta od dragocjenih metala.