DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Paladijum

Paladijum, kao "novi" dragocjeni metal, uveden je u sistem kontrole predmeta od dragocjenih metala u Crnoj Gori 2010. godine, objavljivanjem novog zakona. Bliže uređenje zahtjeva koje moraju ispunjavati predmeti od paladijuma, sprovedeno je 2011. godine, kada su donijeta podzakonska akta i uveden državni žig za predmete od paladijuma izrađene u finoći 500, 950 i 999. Sadžaj i oblik državnog žiga je stilizovana figura lava sa podignutim repom postavljena u obliku štita i predstavlja novinu u državnim žigovima kojom se izražava uticaj zapadnog sistema kontrole predmeta od dragocjenih metala.

Predmeti od paladijuma

paladijum

Očekuje se da će metal platinasto metalne boje u budućnosti privlačiti veću pažnju proizvođača predmeta od dragocjenih metala, s obzirom da gustina paladijuma iznosi 12 g/cm3, a to je aproksimativno upola manja gustina od gustine platine, čija vrijednost iznosi 21,4 g/cm3. Lako je zaključiti da će isti predmet biti znatno jeftiniji, ukoliko se izradi od paladijuma obzirom da će biti upola lakši od predmeta izrađenog od platine.