DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Crna Gora kroz mjere - Mauzolej

Monumentalni kompleks, građen od 1970. do 1974. godine, prostire se po cijelom Jezerskom vrhu. Obuhvata prilaz do tunela kroz koji se provlače 461 stepenica, plato i predvorje Mauzoleja, stazu i guvno-vidikovac sa kojeg se pruža impresivan pogled na veći dio Crne Gore.

871-excursion montenegro lovcen1

Opširnije: Crna Gora kroz mjere - Mauzolej

Crna gora kroz mjere - Skadarsko jezero

Skadarsko jezero je jedno od najvećih jezera Evrope, posebno kada je nivo vode visok.
Skadarsko jezero je kriptodepresija, koju vodom snabdijeva Morača, a iz njega ističe voda prema Jadranu dugim tokom reke Bojane, koja na svojoj donjoj polovini toka čini međunarodnu granicu. Plovna vodena površina obuhvata do 91% površine Skadarskog jezera, dok plitki dio vode pod vegetacijom čini 9 % njegove ukupne površine.

skadarsko

Opširnije: Crna gora kroz mjere - Skadarsko jezero

Crna gora kroz mjere - kanjon Nevidio

Kanjon Nevidio je dio Male Komarnice, rijeke, koja izvire u podnožju južnog dijela Durmitora tačnije u Dobrom Dolu. Ponirući prolazi između Boljskih greda (2091 m.n.v) i Lojanika (2091 m.n.v) da bi se ponovo pojavila u pitomoj riječnoj dolini kao stalna Rijeka.

canyoning nevidio divlja rijeka

Opširnije: Crna gora kroz mjere - kanjon Nevidio