DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Egipatski kraljevski kubit

Da li znate šta je egipatski kraljevski kubit?

Etaloni se razvijaju i unaprijeđuju u skladu sa razvojem definicije jedinice koju reprodukuju. Tako, na primjer, prvi etalon dužine bio je definisan, u starom Egiptu 3.000 godina prije nove ere. Vjeruje se da je postojala jedinica dužine - egipatski kraljevski kubit, registrovan u zapisima, kao prva jedinica i prvi poznati, zvanično usvojen, etalon dužine.

Dužina kubita je bila jednaka dužini podlaktice plus širina dlana tada vladajućeg faraona. Kraljevski kubit (etalon) izrađen je od crnog granita "da izdrži sva vremena". Kubit u obliku štapa, napravljen od drveta ili običnog kamena, bio je oruđe (mjerilo) kojim su se koristile hiljade radnika pri zidanju hramova, grobova i ostalih kraljevskih spomenika. Postojala je odluka vladajućeg faraona da se svaki taj štap mora periodično porediti sa kraljevskim kubitom svakog punog mjeseca. Ako se to ne uradi, slijedila je stravična kazna:

svako ko zaboravi ili zanemari svoju dužnost da svakog punog mjeseca etalonira etalon dužine, biće kažnjen smrtnom kaznom“.

To jasno svijedoči o značaju koji su Egipćani pridavali mjerenju i etalonima. Periodičnim poređenjem štapa kubita sa etalon kubitom, Egipćani su postigli visoku tačnost u gradnji piramida. Tako su stranice piramide u Gizi, dugačke oko 230 m, izrađene, prema današnjem saznanju, sa tačnošću od 0,05 % ove dužine, što približno iznosi 0,1 m. Kubit je imao 28 digita, dok je 4 digita činilo jedan dlan. Digit je crtama dijeljen na manje delove, a najmanji dio digita bio je 1/16. Takav sistem mjera je na neki način preteča heksadecimalnog mjernog sistema. Pretpostavlja se da su egipatski mjerni sistem usvojili Grci, za vrijeme Aleksandra Makedonskog (322 g.pre n.e), a grčki olimpijski kubit je bio nešto veći od egipatskog kubita.

http://metroloska.krusik.rs/joomla/index.php/zanimljivosti/73-zanimljiva-metrologija