DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Crna Gora kroz mjere - Mauzolej

Monumentalni kompleks, građen od 1970. do 1974. godine, prostire se po cijelom Jezerskom vrhu. Obuhvata prilaz do tunela kroz koji se provlače 461 stepenica, plato i predvorje Mauzoleja, stazu i guvno-vidikovac sa kojeg se pruža impresivan pogled na veći dio Crne Gore.

871-excursion montenegro lovcen1Mauzolej je ansambl arhitektonskih i umjetničkih ostvarenja koja sačinjavaju: atrijum na čijem je središtu bunar težine 4 tone, portici sa lijeve i desne strane, dvije karijatide - Crnogorke u narodnoj nošnji isklesane u crnom mermeru, teške osam tona, visoke oko 4,50 metara.

Kripta - kapela, je najimpresivniji dio Mauzoleja. Izgrađena je od tamno-zelenog mermera sa šest bočnih i jednom centralnom nišom. Na visini od 9 m svod je prekriven mozaikom sa 200 000 pozlaćenih pločica. Njegoševa granitna figura teška 28 tona i visoka 3,74 m, dominira ispred centralne niše. U samom pročelju je mermerni sarkofag sa Njegoševim ostacima. Na nadgrobnoj ploči isklesani su u reljefu crnogorski grb i krst - simboli Njegoševe duhovne i svjetovne vlasti.