DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Zanimljivosti

...riječ elektricitet potiče od grčke riječi "ηλεκτρον" (elektron), koja znači ćilibar. Naime, saznanje o elektricitetu potiče iz perioda od 600. godine p.n.e. kada je grčki filozof Tales iz Mileta opisao pojavu da ćilibar, protrljan vunom, privlači lake djeliće materije. Tokom vremena ustanovljeno je da se i drugi materijali mogu naelektrisati: razne vrste smole, tvrda guma, staklo, porcelan i drugi.

...prvi zakon o atmosferskom pritisku formulisao je Robert Bojl. On je sa svojim asistentom Robertom Hukom vršio niz eksperimenata. Ustanovili su da u vakuumu pero i metalni predmet padaju jednakom brzinom i da se zvuk ne prenosi kroz njega. Otkrili su takođe da objekti ne mogu da gore u vakuumu, i da životinje ne mogu da žive u njemu.

Opširnije: Zanimljivosti

Egipatski kraljevski kubit

Da li znate šta je egipatski kraljevski kubit?

Etaloni se razvijaju i unaprijeđuju u skladu sa razvojem definicije jedinice koju reprodukuju. Tako, na primjer, prvi etalon dužine bio je definisan, u starom Egiptu 3.000 godina prije nove ere. Vjeruje se da je postojala jedinica dužine - egipatski kraljevski kubit, registrovan u zapisima, kao prva jedinica i prvi poznati, zvanično usvojen, etalon dužine.

Opširnije: Egipatski kraljevski kubit

Kilogram

Evo je i jedna zagonetka... Definitivno najčuvaniji komad metala na planeti. Staje u šaku, a težak kao zrela dinja. Kriju ga dva zvona, a otvara se uz pomoć tri ključa. Ženski rod posebno mrzi ovaj mali komad metala...Ako bi se nešto desilo ovoj stvarčici nastala bi velika pometnja u svijetu... Šta je to?

Opširnije: Kilogram